wzoryprawne.pl – serwis ze wzorami umów

przez | 13/12/2008

Serwis http://wzoryprawne.pl powstał w celu ułatwienia Państwu posługiwania się wzorami umów i pism procesowych. Szczególny nacisk został położony na wzory z zakresu prawa pracy, zarówno te adresowane do pracodawców jak i pracowników. Pracodawcy w razie zatrudniania nowych pracowników znajdą wzory różnych typów umów o pracę, w tym umowy na okres próbny, umowy na czas określony i nieokreślony.

Ponadto pracodawcom z pewnością przydadzę się wzory oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę, zarówno te za wypowiedzeniem jak i w trybie natychmiastowym. Warto skorzystać ze wzorów przygotowanych przez fachowców, bowiem niewłaściwie przygotowane wypowiedzenie może pracodawcę drogą kosztować. Co jeszcze pracodawcy znajdą w serwisie wzoryprawne.pl?

Poza wyżej wymienionymi wzorami pracodawcom z pewnością przydadzą się wzory umów o zakazie konkurencji, zarówno obejmujące okres zatrudnienia jak i okres po ustaniu stosunku pracy. Przygotowane dla Państwa wzory przygotowane są w formacie doc., odczytywanym przez program Word oraz Open Office, zatem możecie Państwo dowolnie je zmieniać i uzupełniać. Dzięki temu raz pobrany wzór możecie Państwo zapisać na dysku i wykorzystywać wielokrotnie. Opisywane wyżej wzory umów znajdziecie Państwo na stronie http://wzoryprawne.pl/wzory_umow.htm#praca. Wzory są do pobrania po uiszczeniu opłaty SMS-em.

Także pracownicy znajdą przydatne dla siebie wzory, w tym w szczególności wzory wypowiedzeń. Specjalnie dla Państwa przygotowane zostały wzory na różne okazje, m.in. wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy z powodu naruszenia godności pracownika, z uwagi na niepłacenie przez pracodawcę wynagrodzenia pracownikowi, a także wzór rozwiązania umowy w przypadku molestowania seksualnego pracownika. Te, i inne wzory, znajdziecie na stronie http://wzoryprawne.pl/wzory_inne.htm#rozwiązanie_praca.

Przygotowaliśmy również interesującą propozycję dla firm, które pragną mieć wszystkie wzory na jednym nośniku. W przypadku zamówienia zestawu wzorów na pendrive bądź płycie CD zaoszczędzacie Państwo. Wzory na nośnikach są bowiem tańsze w porówaniu z ceną wszystkich wzorów nabywanych osobno. Poza wzorami z zakresu prawa pracy, przygotowaliśmy dla Państwa również zestawy ze wzorami korporacyjnymi (m. in. wzory protokołów ze zgromadzeń wspólników spółki z o.o., wzory oświadczeń o powołaniu i odwołaniu prokury i wiele innych), a także wzory przydatne dla obsługi sekretarsko-asystenckiej w spółce z z o.o. (m. in. wzory pełnomocnictw, wzory zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia wspólników itp.). Pełną listę wzorów znajdziecie w Serwisie!