Rodzaje ubezpieczeń

przez | 24/11/2008

Ubezpieczenia  komunikacyjne (oc i ac), życia itp. są obecnie niezbędne. Trudno być pewnym, co przyniesie nam przyszłość. Wielu z nas jest narażonch  na wypadek, stłuczkę, a przez to na konkretne straty materialne. Banki i ubezpieczeniowe towarzystwa oferują swoim klientom coraz lepsze i większe możliwości wyboru pośród ubezpieczeń. Możemy je podzielić na kilka grup, pod względem dziedziny jakiej dotyczą.

Towarzystwa ubezpieczeniowe świadczą nam polisy na życie i zdrowie, ubezpieczenie dóbr w postaci nieruchomości i rzeczy ruchomych a także jedne z najbardziej powszechnych: ubezpieczenia komunikacyjne, zabezpieczające nas przed negatywnymi następstwami wypadków drogowych. Jednak nim się zdecydujemy, trzeba się zastanowić, w jakiej jesteśmy sytuacji życiowej. Ubezpieczenie ochroni nas finansowo nie tylko przed następstwami chorób, wypadków i innych nieszczęść. PRzeliczmy najpierw, jaką miesięczną składkę jesteśmy w stanie opłacić. Dostosujmy polisę do swojej własnej sytuacji. Potem zbadajmy oferty minimumj kilku towarzystw ubezpieczeniowych, patrząc na ceny polis i warunki ubezpieczenia. Wpłacana do towarzystwa składka dzieli się głównie na 2 części: pierwszą towarzystwo odkłada na wypadek, gdyby klientowi coś się stało, a drugą inwestuje.