System crm

przez | 30/03/2009

Ostatnio bardzo ważną rolę zajmują księgowi i planiści strategiczni &

Przez pierwszą połowę dwudziestego wieku w większości sektorów gospodarki krajów zachodnich popyt przewyższał podaż. Początkowo w pogoni za zwiększeniem wydajności ster dzierżyli projektanci i szefowie działów produkcji. W wyniku powstania wielu ogromnych międzynarodowych korporacji poprzez wykupywanie i łączenie się firm skromny księgowy awansował i osiągnął wpływową pozycję, ponieważ kontrolowanie zasobów firmy stało się bardziej skomplikowane.

Do promowania produktu wykorzystywano entuzjazm, energię i młodość handlowców, a słowo rozpęd nabrało kluczowego znaczenia. Jednak w latach sześćdziesiątych zaczęto sobie uświadamiać, że być może istnieją skuteczniejsze metody sprzedaży. Wtedy bezpośrednie, proste metody działania ustąpiły miejsca koncepcji marketingu.

Status każdej jednostki czy funkcji w strukturze firmy w danym momencie można określić poprzez charakter problemów, jakie przedsiębiorstwo napotyka, i priorytetów, jakie sobie wyznacza w danym okresie.

Rewolucja gospodarcza trwa już prawie siedemdziesiąt lat i przez ten okres różne działy odgrywały uprzywilejowaną rolę w strukturze firm. Najpierw był to dział projektowania, następnie produkcji, dystrybucji, i wreszcie marketingu.