Rozważne inwestowanie ofe

przez | 18/05/2009

Różnica pomiędzy funduszami inwestycyjnymi, a funduszami emerytalnymi jest bardzo płynna. Według wielu źródeł ofe mogą być traktowane jak fundusze inwestycyjne. Spowodowane jest to tym, że tak samo gromadzą środki by je pomnażać poprzez ich. Pieniądze są inwestowane w analogiczny sposób, ale cel inwestycji funduszy emerytalnych odbiega znacznie od celu funduszy inwestycyjnych. Z racji tego, że gromadzą one środki na przyszłe emerytuje potrzebne jest stosowanie odmiennej polityki inwestycyjnej. Pomimo konieczności rozważnego inwestowania fundusz commercial union może pochwalić się najlepszymi wynikami inwestycyjnymi. Ograniczanie ryzyka w przypadku funduszy emerytalnych jest konsekwencją regulacji i polityki inwestycyjnej. Horyzont inwestycyjny jest dłuższy niż w innych ale stosunkowo mało, ze względu bezpieczeństwa. Wprowadzane są też kary i opłaty za wycofywanie się z funduszu. Dla inwestujących jest to częstokroć niewygodne albowiem fundusz może różnie inwestować. Regulacje są także po to, by inwestujący skupili się na długoterminowym wyniku funduszu. W USA w 2005r w otwartych funduszach emerytalnych zgromadzono 2,5 biliona dolarów, dużą część z tych aktywów stanowi fundusz commercial union. Pomimo różnic pomiędzy funduszami emerytalnymi, a inwestycyjnymi ich horyzonty inwestycyjne różnie się niewiele. Także fundusze emerytalne zmieniają często przedmiot inwestycji, ponieważ długoterminowe inwestycje w jeden określony podmiot spowodowałyby zmniejszenie stopy zwrotu z inwestycji. Należy wspomnieć o ustawowo ograniczanym ryzyku w fundusz emerytalnym, co wynika z celu inwestycji. Duża liczba funduszy nie zarządza zbieranymi aktywami. Często stosowaną polityką jest inwestowanie w fundusze inwestycyjne albo przekazanie funduszy zewnętrznej firmie zarządzającej. Działania te są wynikiem ograniczania ryzyka inwestycyjnego, który mógłby mieć wpływ na przyszłe emerytury. Największymi aktywami w Polsce operuje fundusz commercial union.