Region krakowski – krakow.eserwis.net

przez | 19/04/2009

Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce co powoduje szerefg relacji z wydażeń kulturalnych na łamach krakow.eserwis.net, oraz turystycznych. Kraków i Obszar zabytkowego Starego Miasta oraz Kazimierza wpisano w 1978 na pierwszą listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. W 2000 Kraków rynek krakowski otrzymał tytuł Europejskiej stolicy Kultury. W 2005 odwiedziło go ponad 7 milionów turystów, o milion więcej niż w roku poprzednim. W Krakowie swe siedziby mają instytucje kulturalne o znaczeniu ogólnopolskim

Portal relacjonuje wydażenia sportowe wiadomości sportowe kraków. Krakowscy sportowcy odnoszą sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych, lecz wciąż potrzeba budowy odpowiednich obiektów sportowych, które pozwoliłyby na dalszy rozwój i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży. W roku 2002 powstał w mieście kraków tor kajakarstwa górskiego &

Wiadomości na temat historii, kultury, przygrody, mozna także znaleśc w krakow.eserwis.net kraków. Kraków jest to teren na którym znajduje się wiele cennych gatunków fauny i flory. W Krakowie znajduje się 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 48,6 ha (0,14% powierzchni miasta). Na obszarze miasta Krakowa rynek krakowski znajdują się niewielkie zielone obszary wchodzące w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Zespół ten zajmuje się ochroną najwartościowszych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej m.in. fragmenty parku Bielańsko-Tynieckiego, Tenczyńskiego oraz Dolinek Krakowskich, wraz z ich otulinami. Ponadto ostoja przyrodnicza Jury Krakowsko-Częstochowskiej wchodzi w skład programu CORINE biotopes ze względu na swoją florę, faunę, geomorfologię i krajobraz.

Kraków to duże miasto o silnej pozycji międzynarodowej, prawdziwa duma całej Polski. Portal krakow.eserwis.net kraków ukazuje szczegółowo wiadomości regionu miasta, relacje i nne potrzebne wiadomości jak pogoda krakowska pogoda, sport, turystyka, czy wreszcie polityka, która często jest obiektem zainteresowania, w tym także portalu krakowskiego.