Psychoterapia Warszawa

przez | 16/04/2009

Zjawiska psychiczne oraz zachowanie człowieka to podstawowe dziedziny, które bada psychologia jako nauka. Psychologię interesuje nie tylko pojedynczy człowiek, ale przede wszystkim jego interakcje z innymi ludźmi oraz z otoczeniem. Psychologia jako nauka dopracowała się metod badawczych i chociaż korzysta z innych nauk, to jest uznawana za samodzielną naukę empiryczną. Zastosowanie wiedzy psychologicznej w praktyce to również psychologia. W powszechnym użyciu są dwa terminy: psychologia akademicka i psychologia stosowana. Tego podziału w zasadzie nie należy traktować jako sztywnego. Psychologia stosowana prowadzi przecież własne specyficzne badania w różnych branżach. Psychologia kliniczna to jedna z dziedzin psychologii stosowanej. Zajmuje się zdrowiem psychicznym, jego normą i patologią, czyli krótko psychopatologią. Poradnictwo oraz pomoc w leczeniu to także obszar zainteresowania psychologii klinicznej. Psychoterapia to wyodrębniona, ciekawa i ważna dziedzina psychologii stosowanej. Psychoterapia jest zbiorem różnych technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia o naturze psychologicznej. Wspólną cechą i podstawą wszystkich technik psychoterapii jest kontakt międzyludzki. Potrzebujesz psychoterapeuty, zajrzyj do serwisu Psychoterapia Warszawa.