Psycholog Warszawa

przez | 16/04/2009

Zachowaniami ludzi, prawami rządzącymi różnymi zjawiskami psychicznymi zajmuje się nauka zwana psychologią. Poza tym psychologia zajmuje się interakcjami międzyludzkimi i stosunkami człowieka z otoczeniem. Psychologia wiele korzysta z osiągnięć innych dziedzin nauki, ale uważana jest za samodzielną naukę zaliczaną do nauk społecznych, humanistycznych. Psychologia to jednak nie tylko nauka, ale również praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy. Stąd nieraz mówi się o dwóch dziedzinach: psychologii akademickiej i psychologii stosowanej. Psychologia stosowana i jej poszczególne gałęzie prowadzą również badania, więc tego podziału nie można traktować jako sztywnego. Dział psychologii stosowanej zwany psychologią kliniczną zajmuje się psychopatologią i diagnozowaniem zdrowia psychicznego. Psychologia kliniczna oprócz diagnostyki zajmuje się również poradnictwem i usprawnieniem procesu leczenia. Jedną z ważniejszych dziedzin psychologii stosowanej jest psychoterapia. Obszar zainteresowania psychoterapii to korygowanie różnorakich zaburzeń relacji społecznych oraz relacji w rodzinie i małżeństwie. Techniki wykorzystywane w psychoterapii opierają się na kontaktach międzyludzkich. Więcej na temat psychoterapii przeczytasz w serwisie Psycholog Warszawa.