Plan marketingowy

przez | 04/04/2009

Jednym z działów ekonomicznego jest dział Analiza wskaźnikowa.

Wspomniana analiza ekonomiczna opiera się na zapisach z rachunku wyników, z ewidencji zawartej na kontach księgowych, danych z bilansu. Najważniejszym przedmiotem analizy kondycji ekonomicznej spółki jest jego dochodowość, oraz zdolność do spłaty zobowiązań debetowych krótko- i długoterminowych. Podstawą oceny bywa również sprawność oraz efektywność kierowania spółką przy wykorzystaniu podstawowych wskaźników.

Wnikliwej analizie poddawana jest także główna stretegia przedsiębiorstwa i takie analizy umieszczone są w dziale macierz bcg.

Analiza swot firm to działania badawcze, którego celem jest z jednej strony badanie aktualnie realizowanej przez firmę strategii kierowania, z drugiej strony wskazanie efektywnych kierunków dalszej działalności. Analiza swot firm opiera się głównie na funkcji diagnozowania, odnoszącej się zarówno do czynników otoczenia, jak i prosperowania samej spółek. W zauważalnie niewielkim stopniu dotyczy restrukturyzacji i rozwoju. Analiza swot firm nie zastąpi prognozowania i planowania działalności, wyznacza jedynie przyszłe strategiczna posunięcia spółki.

Przy planowaniu działalności przedsiębiorstwa nie może zabraknąć planu marketingowego. Gotowe plany umieszczone są w poddziale przykładowy plan marketingowy.

Planowanie działalności marketingowej firmy winno się odnosić do całego przedsiębiorstwa i nakreślać najważniejsze aspekty działalności. Jeżeli jednak firma funkcjonuje na kilku rynkach i oferuje szeroką gamę różnorodnych produktów, to wytyczanie działalności marketingowej może się odnosić do określonego terenu działalności przedsiębiorstwa. Tak określony teren działalności określa się zwykle strategiczną jednostką gospodarczą tzw. SJG. Jest nią filia spółki, wydział lub określony teren działalności wytyczony przez relację produkt – rynek.