Nowoczesne systemy CRM

przez | 28/03/2009

Analiza luki strategicznej stanowi jedną z podstawowych metod badania dostosowania obecnych kierunków działania przedsiębiorstwa na bazie crm i będących ich pochodną strategii do wymagań otoczenia i przewidywanych w nim zmian. Kryteria i możliwości oceny możliwości i zagrożeń działania.

Rynek definiowany w kategoriach potrzeb to rynek związany najczęściej z jedną potrzebą o dużym charakterze. Na takim rynku sprzedawcy oferują różne sposoby zaspokojenia tej potrzeby. Definiowanie rynku crm w kategoriach potrzeb zalicza zazwyczaj trzy ostatnie elementy sposobu definiowania rynku w kategoriach produktu.

Analiza strategiczna to analiza jednoczesnego wpływu wyodrębnionych trzech grup czynników na stwarzanie szans działania Postępowanie takie sprzyja określeniu luki strategicznej przedsiębiorstwa. Luka strategiczna erp wyraża różnicę między aktualną a pożądaną pozycją przedsiębiorstwa.

Prawidłowe określenie potrzeby funkcjonalnej wymaga znacznej wiedzy z dziedziny potrzeb i motywów działania. Identyfikacja rodzaju nabywcy jest związana z odpowiedzią na pytanie, dla kogo produkt jest przeznaczony. Potencjalnymi użytkownikami różnych produktów mogą być nabywcy indywidualni, biura i instytucje, szpitale, detaliści itp. Obszar zainteresowania przedsiębiorstwa dotyczy określenia terytorialnego zasięgu oddziaływania crm. Sprawa ta zyskuje możliwości i zagrożenia działania.

Nie wszystkie wyłaniające się możliwości działania są warte i narzędzia wykorzystania erp. Fakt ten oznacza zazwyczaj konieczność dokonania oceny zidentyfikowanych możliwości.