Meble dom

przez | 09/05/2009

Skuteczność powłoki malarskiej zależna jest od wielu czynników, a mianowicie: od jakości użytych materiałów malarskich, prawidłowego wykonania prac przygotowawczych i malarskich, grubości powłoki, temperatury powietrza w czasie malowania oraz pory roku i pogody.

Również należy pamiętać o starannym zabezpieczeniu dolnych powierzchni końców sztachet lub sztachet stanowiących wypełnienie ogrodzenia, gdyż te części najłatwiej nasiąkają wilgocią. To samo dotyczy, dolnych powierzchni ogrodzenia i furtek. Powłoka pomalowana lakierem chroni stal przed korozją wówczas, kiedy po nałożeniu na powierzchnię całkowicie wolną od rdzy, zgorzeliny i innych zabrudzeń farba pokryje szczelnie całą powierzchnię.

Należy pamiętać, że rdza pod wpływem wilgoci rozrasta się i niszczy nie tylko powłokę malarską, ale także i element. Pył, kurz, zgorzelina i inne zanieczyszczenia nie usunięte z powierzchni stali, tworzą warstewkę izolacyjną, która zmniejsza przyczepność farby do ogrodzenia. Siatkę drucianą ocynkowaną malujemy, kiedy zacznie pojawiać się na niej rdza, siatkę z drutu zwykłego zaraz po zakończeniu budowy ogrodzenia.

Praktyka wykazuje, że farby malarskie, składające się z kilku cienkich warstewek nałożonych na siebie, dają lepszy efekt niż 12 warstwy nałożone grubiej. Drewniane elementy bramy przed malowaniem powinny być dokładnie odkurzone z kurzu i innych zabrudzeń mających wpływ na przyczepność farby do drewna.

Wyschniętą szpachlówkę należy przeszlifować papierem ściernym i pomalować cały element farbą do gruntowania. Tak zabezpieczoną powierzchnię pokrywa się farbą podkładową, a następnie wzmocnioną, przeznaczoną do malowania zewnętrznego. Miejsca, których nie można pomalować po wykonaniu ogrodzenia, np. kleszcze od strony wewnętrznej, rygle, tam, gdzie będą przybite szpalety lub deski, malujemy przed montażem.