kultura

przez | 05/04/2009

Turystyka wiejska jest to forma wakacyjnego ruchu turystycznego, powodowanego pragnieniem ciszy i spokoju w wiejskim otoczeniu, z możliwością korzystania z zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego danego rejonu oraz uczestniczenia w życiu wsi.Nie ogranicza się do umożliwienia zakwaterowania turystów turystyka wąbrzeźna, ale oferuje wiele usług i różne formy spędzenia wolnego czasu i aktywności rekreacyjnej. Specyfikę i szczególny charakter takiej formy wypoczynku powoduje wiele czynników.

Zabytki historia wąbrzeźna: Ruiny zamku – siedziby biskupów chełmińskich (więcej informacji w artykule Historia Wąbrzeźna) Kościół parafialny pod wezwaniem św. ap. Szymona i Judy Tadeusza, wybudowany w latach 1323 &

Wąbrzeźno &

Gmina wąbrzeźno jest jedną z największych obszarowo jednostek samorządowych w powiecie wąbrzeskim, zajmuje teren o powierzchni 200.8 km 2 i liczy 8920 mieszkańców. Obszar Gminy graniczy z centralnie położonym miastem Wąbrzeźno wąbrzeźno oraz gminami: Książki, Dębowa Łąka, Kowalewo Pomorskie, Chełmża, Płużnica i Radzyń Chełmiński. W skład Gminy wchodzi 21 sołectw skupiających 35 miejscowości. Pierwsze ślady bytności człowieka w tym rejonie pochodzą sprzed 10 tysięcy lat. Ich pozostałości w postaci narzędzi krzemiennych odkryto m.in. w okolicy Trzciana.