Jeśli nie modele ekonometryczne to …..

przez | 02/02/2009

To modele matematyczne a to oznacza komplikacje. Ale zacznijmy od początku: modele ekonometryczne wykorzystywane są w ekonomii do tworzenia prognoz. Prognozowanie wymaga zastosowania specjalistycznych metod z tego względu, że upraszczają one wiele zjawisk, których przy zastosowaniu metod opisowych nie dałoby się w żaden sposób przetworzyć. Modele ekonometryczne to zapisy w postaci matematycznej na służbie ekonomii – planowania globalnego i regionalnego. Co więcej modele te są niezastąpione i niezbędne.

Ale.. modele ekonometryczne bazują na matematyce, teoretycznie możnaby więc wykorzystać matematykę do modelowania ekonomicznego, jednak matematyka sama w sobie jest zbyt ogólna a ekonometria przyswoiła jej metody, nie tylko zresztą jej, na potrzeby ekonomii i jako taka jest najbardziej zaawansowaną i najodpowiedniejszą nauką wspomagającą współczesne ekonomiczne zarządzanie.

Skąd te rozważania? Głównie w efekcie zasłyszanych opinii studentów, którzy nie mogą pogodzić się z koniecznością zaliczania ekonometrii i tworzenia mniej lub bardziej fantastycznych modeli ekonometrycznych. Niestety specjalizacja wymaga znajomości specjalistycznych narzędzi. A takimi są i ekonometria i modele ekonometryczne. Ponieważ są to narzędzia współcześnie niemalże niezbędne i niezastąpione trzeba niestety uczyć się ich teorii i wykorzystania w praktyce.