Coraz więcej pieniędzy z UE na promocję miast!

przez | 04/01/2009

To prawda: nasze miasto także ma więcej możliwości wypromowania się dzięki coraz większym (szacowanym na ponad 600 mln euro tylko na ten cel!) funduszom z programów kierunkowych Unii Europejskiej. Strategie marketingowe, reklama klasyczna, wreszcie rozbudowanie pionów relacji inwestorskich miasta sprawiają, że pozycja miasta rośnie. O tym, jakie to ważne, przekonują kolejne targi miast, reklama miast w telewizji, reklama miast na billboardach tudzież operacje promocyjne poprzez ulotki, eventy (koncerty, wielkie spotkania młodzieży) czy też specjalnie organizowane study tours dla inwestorów, dziennikarzy i przedstawicieli branży turystycznej.

Aby jednak świadomie skorzystać z pieniędzy unijnych kierowanych na promocję miast niezbędne jest spełnienie warunków sine qua non:

  1. Strategia promocyjna miasta nie może być zbitkiem sloganów (najlepiej jeśli zostanie przygotowana przez profesjonalistów znających się na rzeczy)
  2. Cel promocji zostanie wcześniej określony (po co promujemy miasto nasze? chcemy aby było więcej inwestorów czy więcej turystów, a może chcemy by przyjechali do nas ludzie z całej Europy, aby dożyć u nas swoich dni?)
  3. Cel promocji oraz elementy publicznie znane strategii zostają zaakceptowane nie tylko przez wszystkich radnych, ale też przez społeczność lokalną – w formie debat, dyskusji
  4. Realizacja całej strategii promocyjnej zostanie podporządkowana skutecznej technice wydatkowania na ten cel pieniędzy, które nie będą marnowane na billboardy i reklamy miasta w TV czy radiu (a nawet w internecie). Najważniejsza jest (patrz pkt.1) strategia. Ciekawe strategie promocji miast poprzez skuteczne emocjonujące i budujące reputację miasta i jego renomę nowoczesne techniki udostępnia od niedawna np. platforma www.marketingnarracyjny.pl
  5. Istnieje system ewaluacji pozwalający określić, na ile wizerunek miasta i tworzenie nowego wizerunku miasta przekłada się np. na nowe inwestycje (jeśli to było celem naszego działania), tworzenie nowych miejsc pracy czy też np. reputację w jakimś istotnym dla miasta obszarze (np. pierwsze miejsce wśród miast z wodami solankowymi wykorzystywanymi w przyrodolecznictwie), albo w liczbie turystów. Bez systemu ewaluacji zarówno autorzy „narracji o mieście, która rozchodzi się wśród ludzi przyciągając ich uwagę do tego właśnie miasta” (cytat z E.Mistewicza za wcześniej cyt. stroną), jak i władze miasta mają poczucie, że być może nie najlepiej wykorzystują środki przeznaczone na promocje miasta. System ewaluacji pozwala na zapobieżenie tej sytuacji.

Dziękuję za uwagę.

———

MODERATOR

Adres strony jako anchor  linku? Szkoda mocy pozycjonerskiej, ale nie wnikam :)