Analiza finansowa jest niezbędna

przez | 27/03/2009

Analiza finansowa zajmuje się badaniem stanu i rozwoju szeroko rozumianych finansów firmy. Opracowuje się ją w celu oceny stanu finansów, efektywności gospodarki finansowej oraz oceny przedsięwzięć gospodarczych i decyzji finansowych. Analiza finansowa jest najpowszechniej wykorzystywaną spośród analiz działalności przedsiębiorstwa – użyteczna jest bowiem nie tylko dla kierownictwa samego przedsiębiorstwa, ale także dla innych podmiotów z różnych powodów zainteresowanych jego stanem. Wykorzystują ją wszelkiego rodzaju instytucje kredytujące, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki danemu przedsiębiorstwu i aby następnie monitorować jego wypłacalność. W gospodarkach rynkowych, w których własność coraz częściej oddzielona jest od zarządzania przedsiębiorstwem, analiza finansowa jest często podstawowym źródłem informacji dla właścicieli o stanie posiadanej przez nich spółki. Jest to szczególnie widoczne w przypadku spółek publicznych, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych. Wielu spośród inwestorów giełdowych, np. fundusze inwestycyjne, domy maklerskie i banki rozporządzające portfelami swoich klientów, posiada akcje dziesiątek a nawet setek spółek, które są kupowane i sprzedawane zależnie od koniunktury na rynkach finansowych lub w danych sektorach gospodarki oraz od kondycji finansowych samych spółek. Analiza finansowa jest niezbędna w temacie ’finanse i bankowość’. Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej wciąż podlegają głębokim studiom i analizom, dzięki czemu stanowią swoiste wskazanie istotnych problemów praktycznych i teoretycznych, dotyczących funkcjonowania systemu finansowego w jednoczącej się Europie. Finanse i bankowość są działem otwartym, podlegającym zmianom, dlatego nie można ich traktować tylko i wyłącznie jako jakiegoś zamkniętego systemu. Aby być na bieżąco z tym, co się w finansach i bankowości dzieje warto sięgać po czasopisma ekonomiczne. Czasopisma ekonomiczne są łatwo dostępne na rynku, a te najlepsze przygotowywane są przez instytuty nauk ekonomicznych. Czasopisma ekonomiczne mogą być również dostępne bezpłatnie w internecie. Wystarczy tylko zalogować się na stronie danego wydawnictwa. Wiedza ekonomiczna jest więc dostępna dla każdego. Warto się nią interesować, gdyż w dzisiejszych czasach stykamy się na co dzień bardziej lub mniej świadomie ze sprawami ekonomii, a im więcej na jej temat wiemy, tym łatwiej radzimy sobie z różnymi sprawami.